Chlorowanie wody basenowej to najpopularniejszy sposób na jej szybką i efektywną dezynfekcję.  Preparaty zawierające ten pierwiastek są bardzo skuteczne, a prawidłowo stosowane, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Ważne jednak, aby używany chlor był wysokiej jakości, a osoba odpowiedzialna za pielęgnację wody basenowej dozowała jego odpowiednią ilość.

Pomiar chloru polega na określeniu trzech wartości - chlor wolny, chlor całkowity i chlor związany

Chlor wolny

Chlor wolny definiowany jest jako stężenie chloru dostępnego do natychmiastowej dezynfekcji. Czyli jest to chlor, który natychmiast spowoduje utlenienie jakiegoś zanieczyszczenia czy bakterii gdy dostanie się do wody.

Prawidłowy poziom chloru wolnego na basenie0,3 - 0,6 mg/l.
Dla basenów prywatnych nie ma jednoznacznych norm i można przyjąć, że zalecenia z basenów publicznych obowiązują także na prywatnych.

Chlor związany

Chlor związany to wartość opisująca stężenie chloru w połączeniu z organicznymi i nieorganicznymi związkami azotu w wodzie. Stosując pewne uproszczenie - w bardzo czystej wodzie, bez zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych chlor związany jest bliski zeru. Wzrost chloru związanego świadczy o kiepskim stanie czystości wody. Wysokie wartości mogą prowadzić do bardzo niepożądanych konsekwencji - brzydki zapach chloru w pomieszczeniu basenowym, a także to tworzenia się groźnych dla zdrowia związków chemicznych.

W prawidłowo utrzymanym basenie poziom chloru związanego nie powinien przekraczać 0,3 mg/l.

Chlor całkowity

Chlor całkowity określa sumę chloru wolnego i związanego jaka pozostaje po jego dodaniu do wody.

chlor wolny chlor związany chlor całkowity

Pomiar chloru w wodzie basenowej

Pomiar chloru w wodzie określa ile chloru wolnego i związanego jest w wodzie i ile należy go dodawać w celu prawidłowego utrzymania basenu. 

Baseny prywatne

W przypadku basenów prywatnych pomiar chloru ogranicza się do sprawdzenia obecności chloru wolnego. Służy do tego ręczny tester i tabletki DPD1. Tabletki zabarwiają wodę na różowo w przypadku obecności chloru wolnego - kolor wody porównywany jest na skali z kolorami referencyjnymi. W sprzedaży powodzeniem cieszą się także testery paskowe - tu pomiar jest mniej dokładny, ale znacznie mniej pracochłonny. Częstotliwość pomiarów jaka jest w tym przypadku zalecana to minimum 1 raz w tygodniu.

pomiar chloru pooltesterem

Baseny publiczne

Pomiar chloru wolnego i związanego jest zdefiniowany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. W praktyce pomiar wolnego chloru i chloru związanego powinien odbywać się w sposób ciągły za pomocą urządzenia kontrolno-pomiarowego (np. Bayrol Analyt). Obsługa basenu zobligowana jest oprócz tego do ręcznego pomiaru parametrów za pomocą fotometru basenowego. Precyzyjny pomiar odbywa się na zasadzie rozpuszczenia tabletek DPD1DPD3 w próbce wody i sprawdzenia stopnia ich zabarwienia.

  • Tabletik DPD1 - mierzą zawartość chloru wolnego
  • Tabletki DPD1 + DPD3 - mierzą zawartość chloru całkowitego (można alternatywnie zastosować tabletkę DPD4)

Chlor związany obliczany jest matematycznie po wykonaniu obu tych pomiarów: chlor związany = chlor całkowity - chlor wolny

arrow_upward